Welkom op mijn website! | FM Forum | Wat is Fibromyalgie | Na de Diagnose FM | Hoi,ik ben Fibromyalgie! | Brief aan geen FM patienten | Uitslag onderzoek bij gebit en kaak problemen bij FM patienten | Dr.Soerjanto De waarheid omtrent FM | Symptomen en Tenderpoints bij FM | Oproep onbegrip | Onbegrip Het verhaal van D. | Onbegrip: Het verhaal van Sanna | Brief van Nadia | Het verhaal van Anoniempje | Symptomen CVS/ME | Verwarmde kleding | Kabinet wil ME niet erkennen | F.E.S artikel | Onderzoek naar behandeling Fibromyalgie | Patiënten willen meer onderzoek naar ME/CVS | ME wel ziekte bij WAO keuring? | Kliniek voor onbegrepen ziektes | Organisatie MEE | ME/CVS aantoonbaar! | Herkeuring ME | Een prachtig verhaal | Succesvolle behandeling FM?.... | Raynaud Fenomeen | Tip: Gratis Adviseurs | Op stap met Valys ... | Onderzoek in Denemarken 2005 toont pijn aan in hersenen | Informatie voor patiënten & therapeuten | Het chronisch vermoeidheids syndroom/ Myalgische Encephalomyelitis | 'Elk jaar 540 doden door pijnstiller' | Onderzoek FM/CVS/Reuma afgerond | Bewegen verlicht Fibromyalgie | Gedichten | Special Awards | Links | E-mail | Ingezonden brief van Richard | Onbegrip: Brief van M. | Campagne reumafonds

01-07-2005

Herkeuring mag op verzoek over 

Tweede Kamer wil misstanden bij herkeuring ME-patiŽnten rechtzettenPersbericht, 1 juli 2005

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Kleine Raamstraat 23, 9711 CG Groningen

Behartigt al meer dan 10 jaar de belangen van ME-patiŽnten op het gebied van arbeidsongeschiktheid,

werk, uitkeringen, school en studie en voorzieningen: www.steungroep.nl of bel : 050 549 29 06.


Bij de herkeuring van mensen met ME/CVS moet volledig rekening gehouden worden met al hun beperkingen. Argumenten om dat niet te doen zijn oneigenlijk en in strijd met de regels. De Tweede Kamer verzoekt minister De Geus het UWV te vragen om een duidelijke brief met deze strekking naar alle keuringsartsen die voor het UWV werken te sturen.

Bovendien moeten alle ME-patiŽnten bij wie het UWV op grond van oneigenlijke argumenten geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met hun gezondheidsproblemen een nieuwe herkeuring kunnen krijgen.

Aldus een motie van kamerlid Vendrik (Groen Links) die de afgelopen nacht door de Tweede Kamer is aangenomen.

 (Motie-Vendrik 30034/30118 nr. XXX, ingediend 29 juni 2005, aangenomen 30 juni/1juli 2005 (cfr. : www.steungroep.nl/archief/stukken/motievendrik2.txt )

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is zeer verheugd over dit standpunt van de Tweede Kamer. De Steungroep hoopt dat minister De Geus deze motie snel en effectief zal uitvoeren, zodat eindelijk een eind komt aan de onrechtvaardige behandeling van veel ME-patiŽnten bij de WAO-(her)keuring.

Hun gezondheidsproblemen en beperkingen worden nu vaak niet of niet volledig betrokken bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid.


Oneigenlijke argumenten

Keuringsartsen voeren daarvoor meestal ťťn van de volgende oneigenlijke argumenten aan :

ĎME/CVS is geen ziekteí

ĎMet ME/CVS kun je gewoon werkení

ĎVolgens wet- en regelgeving mag bij ME-patiŽnten geen arbeidsongeschiktheid aangenomen wordení

Het misverstand dat ME/CVS geen ziekte zou zijn is in de hand gewerkt door minister Hoogervorst van VWS, die als zijn standpunt naar buiten bracht dat ME/CVS geen zelfstandige ziekte is. De ziekte is echter al sinds 1969 erkend door de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Na felle kritiek vanuit de Tweede Kamer verklaarde Hoogervorst onlangs dat hij helemaal niet de bevoegdheid heeft om een ziekte al dan niet te erkennen en dat ook mensen met ME/CVS recht kunnen hebben op een WAO-uitkering (Minister Hoogervorst in het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie voor VWS, 22 juni 2005).  De mening dat je met ME/CVS gewoon zou kunnen werken is niet alleen in strijd met de harde werkelijkheid van ME-patiŽnten, maar ook met de visie van de Gezondheidsraad dat ME/CVS een reŽle, ernstig invaliderende aandoening is. Bovendien staan niet alleen volgens minister Hoogervorst maar ook volgens minister De Geus wet- en en regelgeving de erkenning van arbeidsongeschiktheid van ME-patiŽnten niet in de weg.
 
Oproep aan ME-patiŽnten die niet volgens de regels zijn beoordeeld
 
Volgens het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten is het feit dat er (nog) geen diagnose gesteld kan worden, dat de oorzaak nog niet bekend of dat er geen lichamelijke afwijkingen gevonden zijn geen reden om bij de keuring niet volledig rekening te houden worden met iemands gezondheidsproblemen.

De Steungroep roept alle ME-patiŽnten die niet volgens de regels zijn beoordeeld op om een brief te sturen naar het UWV met vermelding van de oneigenlijke argumenten die ze mondeling of schriftelijk van de keuringsarts te horen hebben gekregen en het verzoek om de herkeuring over te doen.

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid wil graag een kopie van deze brief ontvangen om daarmee minister De Geus te benaderen. Deze heeft bij herhaling verklaard dat hij op klachten over deze kwestie kan worden aangesproken. ME-patiŽnten kunnen terecht op de website van de Steungroep voor een modelbrief en meer informatie.


Cfr. : 
http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050701.htm

Laatste wijziging op: 11-11-2009 14:40